• KBL Ads

Download Print

तपाईले विदेशबाट पठाएको पैसा सिधै रेमिटान्स खातामा।

तपाईले विदेशबाट पठाएको पैसा सिधै रेमिटान्स खातामा। is published by RBBL published on on 2078-6-14

तपाईले विदेशबाट पठाएको पैसा सिधै रेमिटान्स खातामा।

तपाईले विदेशबाट पठाएको पैसा सिधै रेमिटान्स खातामा।

ब्याज आम्दानी पनि हुने सेवा सुविधा पनि पाइने ।

केहि सुझाव, सल्लाह वा गुनासो भएमा :

☎+977-1-5970018

� gunaso@rbb.com.np

www.rbb.com.np

#राष्ट्रियवाणिज्यबैंक #तपाईंकोआफ्नैबैंक #आफ्नोभनेकोआफ्नैहुन्छ

#RBBRemittance #TransferMoneyView More by RBBL

  • NCC Bank
  • Everest Bank Limited (EBL)