Information Notices

हकदावी सम्बन्धी सूचना

Published Date:
2075-11-3
Newspaper:
Gorkha Patra


View large
Black Listing Notice- RBB

Published Date:
2075-11-3
Newspaper:
Gorkha Patra


View large
शाखा स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना

Published Date:
2075-11-2
Newspaper:
Nagarik Newspaper


View large
भवन तथा जग्गाको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

Published Date:
2075-11-2
Newspaper:
Nagarik Newspaper


View large
शेयर अभौतिकीरण गर्ने बारे सूचना

Published Date:
2075-11-2
Newspaper:
Abhiyan News Paper


View large
सूचनाको हक सम्बन्धी सूचना

Published Date:
2075-11-2
Newspaper:
Annapurna Post


View large
बिमालेखा हराएको सूचना

Published Date:
2075-11-2
Newspaper:
Abhiyan News Paper


View large
कार्यक्षमता मुल्याङ्कन बढुवाको सिफारीस सम्बन्धी सूचना

Published Date:
2075-11-1
Newspaper:
Gorkhapatra


View large
नतिजा प्रकाशन तथा सिफारीस सम्बन्धी सूचना

Published Date:
2075-11-1
Newspaper:
Gorkhapatra


View large
बीमालेख हराएको सूचना

Published Date:
2075-11-1
Newspaper:
Rajdhani Daily


View large
Right to Information

Published Date:
2075-10-29
Newspaper:
Abhiyan News Paper


View large
IPO विक्रि बन्दको सूचना

Published Date:
2075-10-29
Newspaper:
Abhiyan News Paper


View large
Name Change Notice

Published Date:
2075-10-29
Newspaper:
Nagarik Newspaper


View large
New Branch Office Operation Notice

Published Date:
2075-10-29
Newspaper:
Rajdhani Daily


View large
Notice

Published Date:
2075-10-28
Newspaper:
Gorkha Patra


View large
Importance Notice for Shareholders

Published Date:
2075-10-28
Newspaper:
Annapurna Post


View large
Public Notice

Published Date:
2075-10-25
Newspaper:
Abhiyan News Paper


View large
हकदावी सम्बन्धी सूचना

Published Date:
2075-10-24
Newspaper:
Aarthik Abhiyan


View large
Rights to Information

Published Date:
2075-10-24
Newspaper:
Abhiyan News Paper


View large
विद्युतीय तथा नेटवर्किङ कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना

Published Date:
2075-10-23
Newspaper:
Gorkhapatra


View large