Total Views:661 Download Print

अब भिड- भाडमा हिड्नै नपर्ने , घरमै बसेर बसको टिकट काट्न मिल्ने।

अब भिड- भाडमा हिड्नै नपर्ने , घरमै बसेर बसको टिकट काट्न मिल्ने। is published by Kumari Bank Ltd (KBL) published on Official Page on 2076-12-6

अब भिड- भाडमा हिड्नै नपर्ने , घरमै बसेर बसको टिकट काट्न मिल्ने।

अब भिड- भाडमा हिड्नै नपर्ने , घरमै बसेर बसको टिकट काट्न मिल्ने।

कुमारी स्मार्टबाट बसको टिकट काट्नको लागि -

१. कुमारी स्मार्ट एप खोलेर Bus Option मा थिच्नुहोस्
२. त्यसपछि BusSewa मा थिची आफूले जानु पर्ने ठाउँ ,प्रस्थान मिति , शिफ्ट राखी Search गर्नुहोस
३. तपाईंले बसको लिस्ट र विवरणहरु देख्न सक्नुहुनेछ
४. अब आफ्नो रोजाईको गाडी र Seat रोजी Book Tickets थिच्नुहोस्

कुमारी स्मार्ट एप डाउनलोड गर्नको लागि- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.f1soft.kumarimobilebanking&hl=en
 View More by Kumari Bank Ltd (KBL)