Download Print

  छुट्नुहोला नि - सर्वाधिक उच्चतम ब्याजदरको लाभ लिन !

  छुट्नुहोला नि - सर्वाधिक उच्चतम ब्याजदरको लाभ लिन !

  कामना सेवाको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११.५५% वार्षिक ब्याजदर पाउनुहोस I

  घरमै बसी आनन्दले उच्चतम ब्याजदरको लाभ उठाउनुहोस् I

  अनलाइन मुद्दती निक्षेप खाताको लागि यो लिंकमा जानुहोस्: https://bit.ly/3Fh94cd

  #fixeddeposit #kamanasewabikasbank #ksbbl


  Published by Kamana Sewa Bikas Bank https://onlineaccount.kamanasewabank.com/AccountIn on 2078-12-17  View More by Kamana Sewa Bikas Bank

  • RBBL Ad