• NCC Bank

Download Print

के तपाईंले अनलाइन खाता कसरी खोल्न सकिन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ ?

के तपाईंले अनलाइन खाता कसरी खोल्न सकिन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ ? is published by Kumari Bank Ltd (KBL) published on Official Page on 2077-5-6

के तपाईंले अनलाइन खाता कसरी खोल्न सकिन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ ?

के तपाईंले अनलाइन खाता कसरी खोल्न सकिन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ ? 

अनलाइन खाता तपाईंले सजिलैसँग खोल्न सक्नुहुन्छ :

१. सुरुमा https://www.kumaribank.com/  मा जानुहोस् 
२. त्यसपछि OPEN AN ACCOUNT मा थिच्नुहोस् 
३. आफ्नो रोजाइ अनुसार खाता छनोट गर्नुहोस्
४. आफ्नो विवरणहरु प्रदान गरी खाता खोल्नुहोस्

#KumariBankLimited #OnlineAccountOpening #StayHome #StaySafeView More by Kumari Bank Ltd (KBL)

  • Nepal Bangladesh Bank
  • Connect IPS