Download Print

    हजार दरका ४३ करोड थान नोट छाप्ने जिम्मा भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिईएकोबारे राष्ट्र बैंकको सूचना

    हजार दरका ४३ करोड थान नोट छाप्ने जिम्मा भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिईएकोबारे राष्ट्र बैंकको सूचना

    Published by Nepal Rastra Bank on 2079-8-14    View More by Nepal Rastra Bank

    • RBBL Ad