लघुवित्तमा कर्मचारी आवश्यकताFinancial Notices

नोटः 
उमेरको हदः विज्ञापन नं. ०१ को लागि २१ वर्ष पुरा भई ५० वर्ष नाघेको तर महिला उम्मेदवारको माथिल्लो उमेरको हदमा ५ वर्ष थप हुनेछ ।
परिक्षाको किसिमः आवेदन परेका उम्मेदवारहरु मध्येबाट अन्तर्वार्ता मार्फत छनोट गरिने छ ।
तलब तथा सुविधाः वित्तीय संस्थाको नियमानुसार हुनेछ ।
दरखास्त बुझाउने स्थानः धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को केन्द्रीय कार्यालयमा वा इमेलः hr.dhaulagiri@gmail.com मार्फत पनि दरखास्त पठाउन सिकिने छ

Read More
  • Financial Notices