लघुवित्तमा मा कर्मचारी आवश्यकता ।Financial Notices

पदः नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
श्रेणीः विशिष्ट
तहः ११
उमेरको हदः ३५ वर्ष पुरा भई ५५ वर्ष ननाघेको

दरखास्त एवं वैयक्तिक विवरण फाराम र सेवाका शर्त तथा सुबिधाहरु यस वित्तीय संस्थाको Website: www.skbbl.com.np बाट  Download गर्न वा यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।

Read More
  • Financial Notices