इन्साइड ट्रेडिङ गर्नेलाई झन् कडा कानुन


Bizpati 2076-5-26


Bizpati

शेयरबजारमा भित्रि कारोबार गर्नेलाई झन् कडा कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको धितोपत्र ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा अहिले कायम रहेभन्दा थप कडा कानुन प्रस्ताव गरिएको हो ।

के हो भित्रि कारोबार ?

कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरुको आधारमा आफुले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरुलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफुलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरु कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ ।

यस्तो भित्री कारोबार गर्नेलाई भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा विगो खुलेमा बिगो बराबरको जरिबाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव विधयेकमा गरिएको छ । बिगो नखुले ५ लाख जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय  गर्ने उल्लेख छ।   यस अघि १ लाख जरिवाना १ वर्षा कैद वा दुवै थियो ।

त्यस्तै झुटो कारोबार गरेमा, मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव गराएमा, बजारलाई प्रभावित गरेमा बिगो खुलेको भए बिगो बराबरको जरिवाना गराउने, वा ३ बर्ष कैद वा दुवै गर्न सक्ने प्रस्ताव विधयेकमा छ । बिगो नखुलेको भए डेढ लाख देखि ४ लाखसम्म जरिवाना वा  ३ बर्ष कैद वा दुवै हुन् सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै झुक्याउने विवरण दिएमा, जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गरेमा, जालसाजीयुक्त कारोबार गरेमा, र लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा बिगो खुलेको भए बिगो बराबरको जरिवाना वा ६ बर्ष कैदको ब्यबस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै बिगो नखुलेको भए ६ बर्ष कैद वा ३ देखि ५ लाख सम्म जरिवाना वा दुवै गर्नसक्ने प्रस्ताव विधयेकमा छ ।  

....

Read More
  • Financial Notices