अब कर कार्यालय र बैंकमा बुझाएको वित्तीय विवरण फरक परेमा ऋण नपाइने


Financial Notices 2076-5-20


Financial Notices

अब व्यवसायीले ऋण प्रवाह गर्न कर कार्यालयमा बुझाएको वित्तीय विवरण बैंकमा बुझाएको विवरण भन्दा फरक परेमा कुनै पनि व्यवसायिक फर्म तथा कम्पनीहरुले ऋण नपाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राजश्व ब्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशन बमोजिम ब्यवसायीहरुले आन्तरिक राजश्व विभागको एकिकृत कर प्रणालीमा समावेश गरिएको ऋण लिन चाहेको व्यक्तिले भर्नु पर्ने वित्तीय विवरणसँग सबन्धित सूचना र त्यसको विवरणको आधारमा स्वीकृत ऋण रकम र मिति अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ ।

ब्यवसायीले कर्जा लिदा बैंकलाई नाफाको विवरण बुझाउने र सरकारलाई राजश्व बुझाउँदा घाटाको विवरण प्रस्तुत गर्ने गरेको पाहिएकोले केन्द्रिय बैंकले यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो ब्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले दिएकाे निदेर्शन
Read More
  • Financial Notices