आकार बढाएर एमएमबि ५० सामुहिक लगानी कोषको इकाई बाँडफांड


Bizpati 2076-5-15


Bizpati

एनएमबि क्यापिटलले निष्काशन गरेको एनएमबि फिफ्टी योजनाको इकाई बाँडफांड भएको छ  । आवश्यकता भन्दा बढी इकाई खरीदका लागि माग परेपछि क्यापिटलले योजनाको आकार बढाएर  इकाई बाँडफांड गरेको हो ।

क्यापिटलले विवरणापत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम योजनाको आकार ५० लाख इकाईले वृद्धि गरेको हो  । जस अनुसार क्यापिटलले  १२ हजार ६ सात ५७ आवदेकहरुलाई १० करोड ६० लाख ४८ हजार ३ सय ३० इकाई तथा बिज पूँजी वापत १ करोड ८९ लाख ५१ हजार ६ सय ७० इकाई गरी कुल १२ करोड ५० लाख इकाईहरु बाँडफाँड गरेको हो । 

Read More
  • Financial Notices