कर्जाको ब्याजदर मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नु: राष्ट्र बैङ्क


  • Laxmi Sunrise Bank Ad
  • KBL Ad
  • Prabhu Bank Limited (PRVU)
कर्जाको ब्याजदर मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नु: राष्ट्र बैङ्क

काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । बैङ्कहरुले कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले महिनैपिच्छे कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । 

राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो तीन महिनाको आधारदर अनुसार मासिक रूपमा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

Read More
  • EBL