Nepal Investment Bank Branchless Banking Agent

Nepal Investment Bank Branchless Banking Agent

S.N. Address District Zone Province Branchless Place
1 Chaubas VDC-1, Kavre Kavre Bagmati 3 Chaubas
2 Thulo Parsel-4, Kavre Kavre Bagmati 3 Thulo Parsel
3 Sarsyukharka-2, Kavre Kavre Bagmati 3 Sarsyukharka
4 Pokhari Narayansthan, Kavre Kavre Bagmati 3 Pokhari Narayansthan
5 Majhipheda VDC-8, Kavre Kavre Bagmati 3 Majhipheda
6 Nagregagarche-04, Kavre Kavre Bagmati 3 Nagregagarche
7 Khanalthok, Kavre Kavre Bagmati 3 Khanalthok
8 Tauthali Sindhupalchowk Bagmati 3 Tauthali
9 Sainamaina MNC-03,Rambasti Rupandehi Lumbini 5 Sainamaina MNC-03,Rambasti
10 Majhgawa Rupandehi Lumbini 5 Majhgawa
11 kushma, Parbhat Parbat Dhawalagiri 4 Thulo Pokhari
12 Raghunathpur Dhanusha Janakpur 2 Raghunathpur
13 Kalika-8 Bardiya Bardiya Bheri 5 Kalika
14 Gurans Tole-6, Sanoshree MNC Bardiya Bheri 7 Gurans Tole-6, Sanoshree MNC
15 Khajura Rural Municipality-04, Banke Banke Bheri 5 Khajura Rural Municipality, Banke
16 Rapti Sonari Rural Municipality-07,Banke Banke Bheri 5 Rapti Sonari Rural Municipality-07,Banke
17 Rapti Sonari Rural Municipality-05,Banke Banke Bheri 5 Rapti Sonari Rural Municipality-05,Banke
18 Patan-3,Baitadi Baitadi Mahakali 5 Patan
19 Hunainath-09,Darchula Darchula Mahakali 7 Hunainath-09,Darchula
20 Bhagwati-02,Melkhet,Darchula Darchula Mahakali 7 Bhagwati-02
21 Santada-03,Achham Achham Seti 7 Mujhabagar(Santada-03)
22 Kotbhairab-02,Bajhang Bajhang Seti 7 Kotbhairab-02
23 Dhari-04,Darchula Darchula Mahakali 7 Dhari-04
24 Malikarjun-6,Darchula Darchula Mahakali 7 Malikarjun-6,Darchula
25 Suda-01,Kanchanpur Kanchanpur Mahakali 7 Suda-01,Kanchanpur
26 Api Municipality-11, Darchula Darchula Mahakali 7 Api Municipality-11, Darchula
27 Sanagaun-07,Sajhghat,Doti Doti Seti 7 Sanjhghat
28 Dasrathchand Muncipality-01,Baitadi Baitadi Mahakali 7 Dasrathchand Muncipality-01
29 Khalanga-02 Dadeldhura Dhadeldhura Mahakali 7 Khalanga-05 Dadeldhura
30 Tokha Chandeshwori Kathmandu Bagmati 3 Tokha Chandeshwori
31 Madanpur, Nuwakot Nuwakot Bagmati 3 Madanpur
32 Samari-5, Nuwakot Nuwakot Bagmati 3 Samari
33 Kauley, Nuwakot Nuwakot Bagmati 3 Kauley
34 Ramechhap -3 Ramechhap Janakpur 3 Ramechhap 3
35 Kalekada VDC - 01 Achham Seti 7 Kalekada
36 Rakam Karnali VDC - 03 Dailekh Bheri 6 Rakam Karnali
37 Turmakhad-6, Achham Achham Seti 7 Turmakhad
38 Binayak-9, Achham Achham Seti 7 Binayak
39 Gurbhakot NP 5, Surkhet Surkhet Bheri 6 Gurbhakot NP 5, Surkhet
40 Melamchi Sindhupalchowk Bagmati 3 Melamchi
41 Markhu Makwanpur Narayani 3 Markhu
42 Dewaltar-07,Makwanpur Makwanpur Narayani 3 Kulekhani-02
43 Simichaur-2, Gulmi Gulmi Lumbini 5 Simichaur
44 Salyantar 4 Dhading Bagmati 3 Salyantar
45 Sundarbazar municipality, Lamjung Lamjung Gandaki 4 Sundarbazar MNC
46 Borlang-4, Gorkha Gorkha Gandaki 4 Borlang
47 Lekhnath-8,Kaski Tanahun Gandaki 4 British Gorkha Area Welfare Centre(AWC) Vyas Muncipality
48 Gorkhabazar-11, Gorkha MNC Gorkha Gandaki 4 Gorkhabazar-11, Gorkha MNC
49 Aarughat Bazar-09(Aaru Chanaute) Gorkha Gandaki 4 Aarughat Bazar-09(Aaru Chanaute)
50 Hariya, Gaighat Udaypur Sagarmattha 1 Hariya, Gaighat
51 Dandiguranse, Sindhuli Sindhuli Janakpur 3 Dadiguranse
52 Charikot Dolakha Janakpur 3 Charikot
53 Saipu VDC, Shirise, Ramechhap Ramechhap Janakpur 3 Shirise(Saipu)
54 Priti-5, Ramechhap Ramechhap Janakpur 3 Priti
55 Deurali.8, Ramechhap Ramechhap Janakpur 3 Deurali
56 Kshatrapa-4,Dolakha Dolakha Janakpur 3 Kshetrapa
57 Phulasi VDC ward no.8, Ramechhap Ramechhap Janakpur 3 Phulasi
58 Gothgaun VDC ward no.2, Ramechhap Ramechhap Janakpur 3 Gothgaun
59 Singati, Dolakha Dolakha Janakpur 3 Singati
60 Doramba, ramechhap Ramechhap Janakpur 3 Doramba
61 Sunkoshi Gaunpalika-06, Sindhuli Sindhuli Janakpur 3 Sunkoshi Gaunpalika-06, Sindhuli
62 Budhanilkantha MNC-13,Chunikhel Kathmandu Bagmati 3 Budhanilkantha MNC-13,Chunikhel