NRN Lahgubitta Bittiya Sanstha Ltd. - Amahibelaha Branch

Branch Location: Province 1,” Barju Rural Municipality-5,Sunsari

Branch Contact:

Barju Rural Municipality Sunsari State 1 (Province No. 1)

View Map

More info about NRN Lahgubitta Bittiya Sanstha Ltd.