NRN Lahgubitta Bittiya Sanstha Ltd. - Patabhar Santibazar Branch

Branch Location: Province 5,” Geruwa Rural Municipality-3,Bardiya

Branch Contact:

Geruwa Rural Municipality Bardiya Lumbini Pradesh (Province No. 5)

View Map

NRN Lahgubitta Bittiya Sanstha Ltd. - Patabhar Santibazar Branch | Bardiya - Lumbini Pradesh (Province No. 5)

More info about NRN Lahgubitta Bittiya Sanstha Ltd.