National Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. - Dharapani Branch

Branch Location: Dhanusha

Branch Contact: 041-693728

Email: national.dharapani@gmail.com

Branch Manager: Shyam Sundar Ray

Dhanusadham Municipality Dhanusha State 2 (Province No. 2)

View Map

More info about National Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.