Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha ltd - Taulihawa Branch

Branch Location: Taulihawa, Kapilbastu, Kapilbastu Municipality

Branch Contact: 9811206023

Kapilvastu Municipality Kapilvastu Lumbini Pradesh (Province No. 5)

View Map

Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha ltd - Taulihawa Branch | Kapilvastu - Lumbini Pradesh (Province No. 5)

More info about Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha ltd