Garima Bikas Bank Limited (GBBL) - Inaruwa Branch

Branch Location: Inaruwa 1, Bhagawati Mandir Road, Sunsari

Branch Contact: 025-560851/560853

Email: inaruwa@garimabank.com.np

Branch Manager: Mr. Nitesh Karki

Inaruwa Municipality Sunsari State 1 (Province No. 1)

View Map

More info about Garima Bikas Bank Limited (GBBL)