Garima Bikas Bank Limited (GBBL) - Inaruwa Branch

Branch Location: Inaruwa 1, Bhagawati Mandir Road, Sunsari

Branch Contact: 025-560851/560853, 9852076077

Email: [email protected]

Branch Manager: Mr. Nitesh Karki

Inaruwa Municipality Sunsari State 1 (Province No. 1)

View Map

Garima Bikas Bank Limited (GBBL) - Inaruwa Branch | Sunsari - State 1 (Province No. 1)

More info about Garima Bikas Bank Limited (GBBL)