Rastriya Banijya Bank Limited (RBBL) - Janakpur Branch (122)

Branch Location: Janakpur -2, Dhanusa (41)

Branch Contact: 590173 , 590174

Email: janakpur@rbb.com.np

Janakpurdham Sub-Metropolitan City Dhanusha State 2 (Province No. 2)

View Map

More info about Rastriya Banijya Bank Limited (RBBL)