Bank Branch in Omsatiya Rural Municipality - 19 Results


Find Bank in Next Location

SN Bank Name Branch Name Location Contact Manager
1 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd Basantapur Branch Rupandehi,OM satiya-4 Phone: 2147483647
Email: Basantapur@nicasialaghubitta.com
Jitendra Chaudhary
2 Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstah Ltd. Branch Office, Thutipipal Omsatiya-1, Thutipipal, Rupandehi, Om Satiya Rural Municipality Phone: 9857045033
Lok Nath Kuwar
3 Mega Bank Nepal Limited (MEGA) Kataiya Branch Omsatiya Rural Municipality - 01 Kataiya, Rupandehi Phone: 071-429501/02
4 Tinau Mission Development Bank Limited (TMDBL) Lakhanchowk Branch Lakhanchowk, Rupandehi Email: lakhanchowk@tinaumission.com
Tilak Gautam
5 Dhaulagiri Adhikhola Laghubitta Bittiya Santha Ltd. Majhuliya Branch Omsatiya Municipality 6 Rupandehi Phone: 9844736725
Email: dlbs.majhauliya@gmail.com
Santosh Kumal
6 NRN Lahgubitta Bittiya Sanstha Ltd. Padsari Branch Province 5, Om Satiya Rural Municipality-2,Rupandehi
7 Janautthan Samudayik Microfinance Dev. Bank Limited (JSLBB) Padsari Branch Omsatiya-01, Rupandehi Phone: 9801348011
Email: padsari@jucbank.com.np
Sharmila Thapa
8 Jyoti Bikash Bank Limited (JBBL) Padsari Branch Omsatiya Gaupalika-01, Lakhanchowk, Rupandehi Phone: 071-429503
Email: arun.adhikari@jbbl.com.np padsari@jbbl.com.np
Arun Adhikari
9 Kamana Sewa Bikash Bank Ltd. Padsari Branch Omsatiya-02, Padsari, Rupandehi Phone: +977-071-421104/ 421105 , 9869849954
Email: roshni.ghimire@kamanasewabank.com
ROSHNI GHIMIRE
10 Divya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Padsari Branch Om Satiya-2 Rupandehi Phone: 071-526203
Email: padsari24divya@gmail.com
Mr. Manohar Kumar Ram
11 Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Padsari Branch Rupandehi,Om Satiya Rural Municipality-1,Padsari Phone: 71521126
Email: yadavdharmender2018@gmail.com
12 Gurkhas Finance Limited Padsari Branch Lakhan Chowk,Rupandehi District Phone: 071-429346
Email: lakhanchowk@gurkhasfinance.com.np
Sanjana Sapkota
13 NADEP Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Sub Branch Office : Omsatiya, Rupandehi Omsatiya, Rupandehi Phone: 9842190605
Email: nadepomsatiya@gmail.com
Asok Kumar Chaudhary
14 Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited SUB BRANCH OFFICE:BASANTAPUR Basantapur-8,Rupandehi Email: basntapur@nerude.org.np
Mr. Megraj Rajbansi (Office Incharge)
15 Nepal Bank Limited (NBL) Thutepipal Branch (214) Thutepipal, Rupandehi Phone: 071 429497
Mr. Jhabindra Adhikari
16 Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. THUTIPIPAL BRANCH Thutipipal, Rupandehi Phone: +977-071-429261, +977-9862547310
Email: thutipipal@infinitylbsl.com.np
MR. PRAKASH GHIMIRE
17 Mahalaxmi Bikas Bank Limited THUTIPIPAL BRANCH Om Satiya Rural Municipality-1, Thutipipal, Rupandehi Phone: 071-429468/429469
Email: thutipipal@mahalaxmibank.com.np
Prabin Amatya
18 Aarambha Chautari LaghuBitta Bittiya Sanstha Ltd. Thutipipal Branch Padsari-5,Rupandehi Phone: 9867040573/071-429266
Email: thutipipal.chautari@gmail.com
Bhavishawar Dhakal
19 NMB Bank Limited (NMB) Thutipipal Branch Thutipipal Branch Phone: 71-429025
Sundar Thapa