Bank Branch in Banke - 244 Results


Find Bank in Next Location

SN Bank Name Branch Name Location Contact Manager
1 Siddhartha Bank Limited (SBL) B.P. CHOWK BRANCH Ward No: 12, B.P. Chowk, Nepalgunj Sub Municipality, Banke, Nepal Phone: 081-520076/520231
Email: sblbpc@sbl.com.np
Lok Bikram Thapa
2 Karnali Development Bank Limited (KRBL) Kohalpur Branch Kohalpur, Banke Phone: 081-541616 Fax: 081-541860
Saurav Khadka
3 NMB Bank Limited (NMB) Nepalgunj Branch Opposite to District Education Office Phone: 81-527981
Nabin Raj Pandey
4 Nirdhan Utthan Bank Limited (NUBL) Regional Office Kohalpur, Banke Kohalpur, Banke Phone: 081-541799
5 Sabaiko Laghubitta Rimjhim Chowk Branch, Banke Khajura Gaunpalika-2, Banke Email: 9801862427
6 Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. [69]-Baniyabhar Branch Baijanath-4, Baniyabhar, Banke Phone: 9801864169
Email: baniyabharbranch@kalikabank.com.np
Bhoraj Rimal
7 Rastriya Banijya Bank Limited (RBBL) 5 No. proviencial office Nepalgunj (400) Banke (81) Phone: 520231; 520161
Email: ronepalgunj@rbb.com.np
8 Shine Resunga Development Bank Limited (SHINE) Agaiya Branch Agaiyabazzar, Banke Phone: 9801328816
Email: agaiyabranch@srdb.com.np
Atul Regmi
9 NADEP Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Area Office : Kohalpur, Baanke Kohalpur, Baanke Phone: 081-414084, 9842671048
Email: nadepareasalyan@gmail.com
Saroj Ghimire
10 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sansta Limited AREA OFFICE NEPALGUNJ Nepalgunj, Banke Phone: 081 - 415136, 081 - 415291
Email: aonepalgunj@skbbl.com.np
Mr. Ganesh Prasad Bhattarai
11 Janautthan Samudayik Microfinance Dev. Bank Limited (JSLBB) Bageshwori Branch Bageshwori-05, Banke Phone: 9801348019
Email: bageshwori@jucbank.com.np
Ramesh Sunar
12 Vijay Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (VLBS) Bageshwori Branch Bageshwori, Banke Phone: 081-560190
Email: kpneupane@vlbs.com.np
Mr. Krishna P. Neupane (Asst. BM) Cell: 9855047019
13 Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Baijanath Branch Baijanath RM -8 Phone: 9801316160, 9801316160
Email: baijanath@mirmirebank.com.np
Padam Prakash Regmi
14 Karnali Development Bank Limited (KRBL) Baijapur Branch Baijapur, Banke Phone: 081-620540 Fax: 081-620540
Email: baijapur@kdblnepal.com
Binod Vadel
15 National Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Bankatuwa branch Banke Phone: 086-690553
Email: national.bankatuwa@gmail.com
Manbahadur Chaudhary
16 Rastriya Beema Compay Limited (RBCL) Banke branch KARKADO, SURKHETROAD, NEPALGUNJ Phone: 081-520966
17 Suryodaya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (SLBS) Bhawanipur Branch Kohalpur Municipality-10, Banke Phone: CUG Phone: 9862384242
Email: slbs.bhawanipur@gmail.com
Kabindra shahi
18 Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited (MERO) Bhawanipur Branch Samserganj-7, Banke Phone: 081-414065
Email: bhawanipur058@meromicrofinance.com
Mr .Purna Prasad Sharma
19 Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Binauna Branch Rapti Sonari Rural Municipality, Banke
20 Uniqe Nepal Laghubitta (Buddhajyoti Laghubitta) Binauna Branch Raptisonari – 5 Binauna, Banke Phone: 9801222750
Email: binauna35@unlbsl.com.np
Santosh Tharu
21 Aviyan Laghubitta Bittiya Sanstha P. Ltd. Branch Office Hawaldarpur Kohalpur Municipality, Banke Phone: 9866810616
Homlal Sharma
22 Agricultural Development Bank Limited (ADBL) Branch Office, Khujura Khajura-3, banke Phone: 081-560445
23 Agricultural Development Bank Limited (ADBL) Branch Office, Kohalpur Kohalpur-11, Banke Phone: 081-540996
24 Agricultural Development Bank Limited (ADBL) Branch Office, Nepalgunj Nepalganj -12, Banke Phone: 081-415032
25 Agricultural Development Bank Limited (ADBL) Branch Office, New Road Nplgnj Nepalganj-4. Banke Phone: 081-520134
26 Swarojgar Laghubitta Bittya Sanstha Limited Branch Office, Shreepur Kohalpur Phone: 081-410112 Mobile: 9801977267
Email: shreepur.slbsl@gmail.com
Tirtha Raj Neupane
27 Nepal Bank Limited (NBL) C.O. Nepalgunj Branch (004) Nepalgunj, Banke Phone: 081 525646, 520168, 520320
Mr. Janak Prasad Subedi
28 Suryodaya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (SLBS) Chandani Chowk Baijanath Rural Municipality-8, Banke Phone: CUG Phone: 9862384243
Email: slbs.chadanichok@gmail.com
Ganga Ram Chaudary
29 Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (DDBL) Chandanichowk Branch Banke Phone: 081 413076
Email: branch.chandanichowk@ddbank.org.np
Madhab Prasad Parajuli
30 Garima Bikas Bank Limited (GBBL) Chapargaudi Branch Chapargaudi ,Kolhapur 12, Banke Phone: 081-542084/85
Email: chapargaudi@garimabank.com.np
Nilakantha Regmi
31 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd Chappargaudi Branch Banke,Kohalpur,-12 Phone: 2147483647
Email: chappargaudi@nicasialaghubitta.com
Dilip pun Magar
32 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha ltd Chisapani Branch Chisapani, Banke , Baijanath Rural Municipality Phone: 9802739815
33 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd Chisapani Branch Banke,Baijanath RMP-1 Phone: 9868015513
Email: chisapani@nicasialaghubitta.com
Sumitra Adhikari
34 Sabaiko Laghubitta Dandatapari Branch, Banke Raptisonari Gaupalika-6, Banke Phone: 9801862424
35 Nepal Bank Limited (NBL) Dhamboji Branch (095) Dhamboji, Banke Phone: 081 522130, 520205
Mr. Bharat Paudel
36 Nepal SBI Bank Limited (SBI) DSB Kohalpur (439) Kohalpur Municipality-3, Rajena, Banke Email: dsb.kohalpur@nsbl.com.np
37 National Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Fattepur Banke Branch Banke Phone: 010520904
Email: national.fattepur@gmail.com
38 Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Fattepur Branch Rapti Sonari Rural Municipality, Banke
39 Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Fultekra Branch Nepalganj Sub-Metropolitian City, Banke
40 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd Ganapur Branch Banke,Janaki RMP-6 Phone: 2147483647
Email: Ganapur@nicasialaghubitta.com
Janak Basnet
41 Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Head office Kohalpur Municipality, Banke
42 Uniqe Nepal Laghubitta (Buddhajyoti Laghubitta) Head Office Kohalpur – 11 Kohalpur, Banke Phone: 081-540213
Email: info@unlbsl.com.np, unique.lbsl@gmail.com
43 Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (LLBS) Kamdi Branch Kamdi- 07, Kamdi, Banke Phone: +977 81 694939
Summan Rana
44 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha ltd Karkado Branch Karkado, Banke, Nepalganj Sub-Metropolitian City Phone: 9802788612
45 Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Karkando Branch Nepalganj Sub-Metropolitian City, Banke
46 Siddhartha Bank Limited (SBL) Khajura Branch Ward No. 3 Khajura Bazar, Khajura Rural Municipality, Banke Phone: 081-560114/115
Email: sblkja@sbl.com.np
Manish Kumar Shrestha
47 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha ltd Khajura Branch Khajura Bazar, Banke, Khajura Rural Municipality Phone: 9802788655
48 Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Khajura Branch Khajura-03, Khajura, Banke Phone: 9800738647, 081-560446
Email: asha.khajura@gmail.com
Sanjit Oli
49 Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Khajura Branch Khajura Rural Municipality, Banke
50 Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Khajura Branch Khajura-3 Banke, Province 5 Email: khajura.branch@womimfi.com.np
Kamala Kumari Kusmi
51 Union Life Insurance Company Limited Khajura Branch Banke Email: khajura@unionlife.com.np
Lalsari Khatri
52 Suryodaya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (SLBS) Khajura Branch Khajura Rural Municipality-4, Banke Phone: CUG Phone: 9862384244
Email: slbs.khajura@gmail.com
Bimal Neupane
53 Sajilo Laghubitta Bittiya Santha Ltd. Khajura Branch Janaki-4, Banke Phone: 9816598620, 986490500
Mr. Kiran Bahadur Chaudhary
54 Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited (MERO) Khajura Branch Khajurakhurda-3, Banke Phone: 081-560321
Email: khajura067@meromicrofinance.com
Mr . Pradeep Gharti Magar
55 Uniqe Nepal Laghubitta (Buddhajyoti Laghubitta) Khajura Branch Khajura – 5 Khajura, Banke Phone: 9801222746
Email: khajura31@unlbsl.com.np
Sarad Chaudhary
56 Reliance Life Insurance Limited Khajura Branch Khajura Phone: 9801234420
Bhim Maya Bk
57 Shangri-la Development Bank Limited (SADBL) Khajura Branch Manakamana Chowk, Bageshwori-2, Banke Phone: 081-560385
Mr. Dev Raj Neupane
58 Nepal Bangladesh Bank Limited (NBB) KHAJURA Branch Khajura Rural Municipality 3, Banke Phone: 081-560428/ 560429
Chandra Bahadur Shrestha
59 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd Khajura Branch Banke,Khajura Rural Municipality-4 Phone: 9848124728
Email: khajura@nicasialaghubitta.com
Shiva BK
60 Karnali Development Bank Limited (KRBL) Khajura Branch Khajura, Banke Phone: 081-560387 Fax: 081-560387
Dhananjay Kasyap
61 NIC ASIA Bank Limited (NICA) Khajura Branch Khajura -1, Banke Phone: 081560751/9848057556
Email: manoj.shrestha@nicasiabank.com
Mr. Manoj Pd. Shrestha
62 Rastriya Banijya Bank Limited (RBBL) Khajura Branch (435) Khajura -3, Banke (81) Phone: 560454
Email: khajura@rbb.com.np
63 Nirdhan Utthan Bank Limited (NUBL) Khajura Branch, Banke Khajura Rural Municipality-3, Banke District, Province 5 Phone: 081-560373
Lekhanath Kafle 9847386230
64 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Khanskarkando Branch Banke Phone: 081-551618
Email: khanskarkando@swbbl.com.np
65 Sajilo Laghubitta Bittiya Santha Ltd. Kohalpur Mr. Ashish Chaudhari Kohalpur,-09, Banke Phone: 081-5414105, 9866029236
66 Siddhartha Bank Limited (SBL) KOHALPUR BRANCH Ward No: 11, Kohalpur Municipality, Banke, Nepal Phone: 081-542040/542041
Email: sblkhp@sbl.com.np
Nirmal Bam
67 Premier insurance Company Ltd. Kohalpur (Banke) Branch Kohalpur, Banke Phone: 081-542050
Email: kohalpur@picl.com.np
Mr. Sudip Khanal
68 NRN Lahgubitta Bittiya Sanstha Ltd. Kohalpur Banke Branch Province 5,” Kohalpur Municipality-11,Banke
69 Global IME Bank Limited (GBIME) Kohalpur Branch Kohalpur Municipality Ward No. 11, Kohalpur, Banke Phone: +977 081-541688
Mr. Nirmal Raj Budhathoki
70 Bank of Kathmandu Limited (BOKL) Kohalpur Branch Main Bazaar, Kohalpur, Banke Phone: 081-541343
Email: sudeepa.gurung@bok.com.np
Ms. Sudeepa Gurung
71 Nabil Bank Limited (NABIL) KOHALPUR BRANCH Kohalpur -11, Banke Phone: 081-541726/5417
Email: Shilok.Shrestha@nabilbank.com
Mr. Shilok Man Shrestha
72 Machhapuchchhre Bank Limited (MBL) Kohalpur Branch New Road, Kohalpur Municipality-11, Banke Phone: +977 -081-541066,081-541067
Email: anil.bist@mbl.com.np
Mr. Anil Kumar Bist
73 Vijay Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (VLBS) Kohalpur Branch Kohalpur, Banke Phone: 081-540865
Email: kkhatri@vlbs.com.np
Mr. Krishna Kumar Khatri (Asst. B.M) Cell: 9855047
74 Citizen Life Insurance Company Ltd Kohalpur Branch Kohalpur N.P., New Road Phone: 9858042144, 081-541280, 541288
Email: hari.regmi@citizenlifenepal.com
Hari Prasad Regmi
75 Laxmi Bank Limited (LBL) Kohalpur Branch Newroad chowk - 11, Kohalpur Banke, Bheri, 21904 Phone: 081-541347
Email: kohalpur@laxmibank.com
76 Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Kohalpur Branch Kohalpur Municipality, Banke
77 Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Kohalpur Branch Kohalpur-03, Madanchowk, Banke Phone: 9848282014, 081-410131
Email: asha.kohalpur@gmail.com
Kul Bahadur Pun
78 Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. KOHALPUR BRANCH Kohalpur, Banke Phone: +977-081-542284, +977-9862547331
Email: kohalpur@infinitylbsl.com.np
MR.NILKANTHA GHIMIRE
79 Mahalaxmi Bikas Bank Limited KOHALPUR BRANCH Kohalpur Municipality-10, Banke Phone: 081-542074/542075
Email: kohalpur@mahalaxmibank.com.np
Mangal Rawal
80 Sunrise Bank Limited (SRBL) KOHALPUR BRANCH Newroad, Kohalpur Municipality-11, Banke Phone: +977-081-542064/542067
Email: KOHALPUR-TEAM@sunrisebank.com.np, manoj.acharya@sunrisebank.com.np
Mr. Manoj Kumar Acharya
81 Civil Bank Limited (CBL) Kohalpur Branch Kohalpur Municipality-11, Banke Phone: 081-542133/542134/542135
Email: bashant.regmi@civilbank.com.np
Bashant Kumar Regmi
82 Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Kohalpur Branch Kohalpur-4 Madanchowk Banke, Province 5 Phone: 081-410160
Email: kohalpur.branch@womimfi.com.np
Bhimraj Adhikari
83 Mega Bank Nepal Limited (MEGA) Kohalpur Branch Kohalpur Municipality - 11 New Road, Kohalpur, Banke Phone: 081-541832, 081-541861
84 Union Life Insurance Company Limited Kohalpur Branch Kohalpur Phone: 081-541685
Email: kohalpur@unionlife.com.np
Tank Prasad K.C
85 Kumari Bank Limited (KBL) Kohalpur Branch New Road Chowk, Kohalpur-11, Banke Phone: 081-541264
Email: kohalpur@kumaribank.com
Mr. Shreedhar Chalise
86 Janautthan Samudayik Microfinance Dev. Bank Limited (JSLBB) Kohalpur Branch Kohalpur-11,Dashbigha,Banke Phone: 9801350644
Email: kohalpur@jucbank.com.np
Dilli Raman Khadaka
87 Jyoti Life Insurance Company Limited Kohalpur Branch Kohalpur Phone: 9848219820
Email: meena.dahit@jyotilife.com
Ms. Meena Kumari Dahit (Sub branch Incharge)
88 NMB Bank Limited (NMB) Kohalpur Branch New Road, Kohalpur Municipality-2 Phone: 81-540842/844
Naval Kishore Acharya
89 Prime Commercial Bank Limited (PCBL) Kohalpur Branch Kohalpur, Banke Phone: 081-541532, 081-541536
Gaurab Dhakal
90 Surya life Insurance Company Limited (SLICL) Kohalpur Branch Kohalpur, Banke Phone: 081-542029
Email: kohalpur@suryalife.com
Sanjiv Tharu
91 Citizens Bank International Limited (CZBIL) KOHALPUR BRANCH Banke, Kohalpur Municipality Ward no 11 Phone: 081-542190, 081-542183, 9860909083 081-542193
Email: binod.kunwar@ctznbank.com, kohalpur@ctznbank.com
Binod Kunwar
92 Prabhu Life Insurance Limited Kohalpur Branch Kohalpur, Banke Phone: 9848216930
Email: samita@prabhulife.com
Samita Basnet Shahi
93 Shine Resunga Development Bank Limited (SHINE) Kohalpur Branch Kohalpur, Banke Phone: 081-541718
Email: kohalpurbranch@srdb.com.np
Ashok Kumar Koirala
94 NCC Bank Limited (NCCB) Kohalpur Branch Kohalpur , Banke Phone: 081-540043, 081-540031
Email: raju.pandey@nccbank.com.np
Mr. Raju Pandey
95 RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (RMDC) KOHALPUR BRANCH Ramnagar-10, Kohalpur, Banke, Nepal Phone: 081-540106
96 Jyoti Bikash Bank Limited (JBBL) Kohalpur Branch Surkhet Road,Kohalpur Municipality-11 Banke Phone: 081-541436
Email: binod.samant@jbbl.com.np kohalpur@jbbl.com.np
Binod Singh Samant
97 Life Insurance Corporation Nepal (LICN) Kohalpur Branch Kohalpur Mumicipality-11 Phone: 081-542086/ 9801222380
Email: B061@licnepal.com.np
Mr. Pankaj Kumar Chaudhary
98 Uniqe Nepal Laghubitta (Buddhajyoti Laghubitta) Kohalpur Branch Kohalpur – 5 Kohalpur, Banke Phone: 9801222747
Email: kohakpur29@unlbsl.com.np
Ramesh Chaudhary
99 Shikhar Insurance Company Limited (SICL) Kohalpur Branch Kohalpur Phone: 9858021414
Mr. Ram Bahadur Khathik
100 Reliance Finance Limited Kohalpur Branch Pipal chautara, Kohalpur-10, Banke, Bheri, Pradesh-5, Nepal Phone: 081-542154, 542174
Email: kohalpur@reliancenepal.com.np
Narendra Timilsina
101 Reliance Life Insurance Limited Kohalpur Branch Kohalpur Phone: 9801233348
Pankaj Gupta
102 Everest Bank Limited (EBL) Kohalpur Branch Kohalpur -11, Banke Phone: 081-541816
Email: kohalpur@ebl.com.np, subash.budathoki@ebl.com.np
Subash Budathoki
103 Shangri-la Development Bank Limited (SADBL) Kohalpur Branch Kohalpur-11, Banke Phone: 081-541357
Mr. Ram Bahadur BK
104 Asian life Insurance Company Limited (ALICL) KOHALPUR Branch New Road, Kohalpur-11, Banke Phone: 081-540225
Ms. Khuma Kumari Budha
105 Prabhu Bank Limited (PRVU) Kohalpur Branch Kohalpur Municipality-11, Banke Phone: 081-542038
Kalpana Ghimire
106 Mahalaxmi Life Insurance Limited Kohalpur Branch New Road - 11, Kohalpur Phone: 081-540025
Email: kohalpur@mahalaxmilife.com.np
Jaya Prakash Upadhyay
107 Sanima Bank Limited (SANIMA) KOHALPUR BRANCH NTV Road, Kohalpur Municipality-11, Banke Phone: 00977-081-542151/52
Email: kohalpur@sanimabank.com
Santosh Kumar Gurung
108 Nepal Bangladesh Bank Limited (NBB) KOHALPUR Branch Kohalpur Municipality-11, Banke Phone: 081-540256 /081-540258
Padam Raj Upreti
109 Siddhartha Insurance Company Limited (SIL) Kohalpur Branch Kohalpur, Banke Phone: 081-540182
Email: sil.klp@siddharthainsurance.com
Mr. Dinesh Sunar
110 Muktinath Bikas Bank Ltd. Kohalpur Branch Kohalpur Municipality, Banke Email: kohalpur@muktinathbank.com.np
111 NIC ASIA Bank Limited (NICA) Kohalpur Branch Kohalpur - 3, Banke Nepal Phone: +977 - 081 - 540858/540891/9851058703
Email: rakesh.kc@nicasiabank.com
Rakesh Kc
112 Himalayan Bank Limited (HBL) Kohalpur Branch Kohalpur Municipality 11, Banke
113 Nepal Bank Limited (NBL) Kohalpur Branch (188) Kohalpur, Banke Phone: 081 540206, 540520
Mr. Pramod Acharya
114 Rastriya Banijya Bank Limited (RBBL) Kohalpur Branch (428) Kohalpur -11, Banke (81) Phone: 541375
Email: kohalpur@rbb.com.np
115 Sagarmatha Insurance Company Limited (SIC) Kohalpur Branch Office Kohalpur, Banke Phone: 081-542056
Email: kohalpur@sagarmathainsurance.com.np
116 Nirdhan Utthan Bank Limited (NUBL) Kohalpur Branch, Banke Kohalpur Municipality-11, Banke District, Province 5 Phone: 081-540652
Pushpa Kumari Subedi (9848031697)
117 National life insurance Company Limited (NLICL) Kohalpur Office Aadarsha Kohalpur Newroad, W# 13,Kohalpur Phone: +977-081-540061, 9801916040
Email: kohalpur@nationallife.com.np
Rana Bahadur Oli
118 Muktinath Bikas Bank Ltd. Kohalpur Small and Micro Banking Desk Kohalpur Municipality, Banke Phone: 061-536072/537017
Email: smb.kahunkhola@muktinathbank.com.np
119 NLG Insurance Company Limited (NLG) Kohalpur Sub Branch Kohalpur-11,Banke Phone: 081-540972
Email: kohalpur@nlgi.com.np
Yubaraj Shahi (9802500430)
120 Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (LLBS) Madanchowk Branch Kohalpur-3, Madanchowk, Banke Phone: +977 81410109
Mr. Hari Prasad Aryal
121 Sabaiko Laghubitta Madanchowk Branch, Banke Banke, Kohalpur-3 Phone: 081-410158
122 Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Matehiya Branch Matehiya-5, Narainapur Rural Municipality Phone: 9801317577
Email: matehiya@mirmirebank.com.np
Padam Sutar
123 NIC ASIA Bank Limited (NICA) Milan Chowk Branch Dudawa Rural Municipality, Ward No. 5, Milan Chowk, Banke Phone: 9848501933
Email: devendra.rawal@nicasiabank.com
Devendra Rawal
124 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd Milanchowk Branch Banke, Duduwa Ga.Pa. -05 Phone: 9869780206
Email: milanchowk@nicasialaghubitta.com
Agra Bahadur Shahi
125 Sunrise Bank Limited (SRBL) NARAINAPUR GAUPALIKA BRANCH Narainapur Gaunpalika, Banke Phone: 977-081-695056
Email: NARAINAPUR-TEAM@sunrisebank.com.np, khadak.devkota@sunrisebank.com.np
Mr. Khadak Prasad Devkota
126 Nepal Rastra Bank (NRB) Nepal Rastra Bank, Nepalgunj Banke, Nepal Phone: 977-81-520683, Fax: 081 520226
127 Prudential Insurance Company Limited (PICL) Nepalganj Branch Surkhet Road, Nepalganj, Banke Phone: +977-081- 415172
128 Premier insurance Company Ltd. Nepalgunj (Banke) Branch Dhamboji, Surkhet Road, Nepalgunj Phone: 081-527527, 081-527526
Email: npg@picl.com.np
Mr. Sagar Raj Shakya
129 Jyoti Bikash Bank Limited (JBBL) Nepalgunj (Dhamboji Chowk) Branch Nepalgunj-12, Surkhet road ,Dhamboji Banke Phone: 081-415191
Email: ris.thapa@jbbl.com.np nepalgunj@jbbl.com.np
Ris Bahadur Thapa
130 Jyoti Bikash Bank Limited (JBBL) Nepalgunj (Pushpalal Chowk) Branch Nepalgunj -02, Pushpalalchowk , Banke Phone: 081-550505
Email: rajan.karmacharya@jbbl.com.np nepalgunj_b@jbbl.com.np
Rajan Kumar Karmacharya
131 Global IME Bank Limited (GBIME) Nepalgunj Branch Tribhuwan Chowk, Nepalgunj-11, Banke Phone: +977 081-522037/38
Vikash Shrestha
132 Nabil Bank Limited (NABIL) NEPALGUNJ BRANCH Janaki Rural Municipality-2, Banke Phone: 977-081-524221 / 081-524222
Email: Ashesh.adhikari@nabilbank.com
Mr. Ashesh Adhikari
133 Prime Commercial Bank Limited (PCBL) Nepalgunj Branch Nepalgunj,Dhamboji Phone: 081-411276/411193
Mr.Krishna Prasad Chaulagain
134 Sagarmatha Insurance Company Limited (SIC) Nepalgunj Branch Nepalgunj Phone: 081-528312
Email: npj@sagarmathainsurance.com.np
135 Himalayan Bank Limited (HBL) Nepalgunj Branch Surkhet Road, Dhamboji Phone: 977-81-411290, 411292 Fax: 977-81-411291
136 Citizen Life Insurance Company Ltd Nepalgunj Branch Karkando Surkhet Road, Nepalgunj Phone: 9858048234, 081-590287
Email: shiv.khadka@citizenlifenepal.com
Shiv Raj khadka
137 Muktinath Bikas Bank Ltd. Nepalgunj Branch Nepalganj Sub-Metropolitian City, Banke Phone: 081-522253/522283
Email: nepalgunj@muktinathbank.com.np
138 Laxmi Bank Limited (LBL) Nepalgunj Branch Karkando - 18, Nepalgunj Banke, Bheri, 21900 Phone: 081-551058, 551059, 551060
Email: nepalgunj@laxmibank.com
139 Sun Nepal Life Insurance Company Limited Nepalgunj Branch Pushpa lal chowk, Nepalgunj Phone: 081-522394
Email: nepalgunj@sunlife.com.np
Mr. Kamal Shahi
140 Manjushree Finance Limited (MFIL) Nepalgunj Branch Surkhet Road,Nepalgunj,Banke- Nepal Phone: 081 - 527508/509
Email: nepalgunj@manjushreefinance.com.np
Sneha Bhusal
141 Nepal insurance Company Limited (NLIC) Nepalgunj Branch Nepalgunj, Surkhet Road, Banke Phone: 081-526401
Email: npj@nepalinsurance.com.np
D.N. Giri
142 Sanima General Insurance Company Limited Nepalgunj Branch Nepalgunj sub metro politan-18, puspalalchowk Phone: 081-524243 081-525389
Email: npj@sanimageneral.com
143 Rastriya Beema Sansthan (RBS) Nepalgunj Branch Nepalgunj, Banke Phone: 081-550283
Email: info.nepaljung@beema.com.np
144 Sunrise Bank Limited (SRBL) NEPALGUNJ BRANCH Surkhet Road-26, Near Puspa Lal Chowk, Nepalgunj Phone: 977- 081- 522484 , 523319
Email: nepalgunj@sunrisebank.com.np, anil.bajracharya@sunrisebank.com.np
Mr. Prabin Adhikari
145 Mahalaxmi Bikas Bank Limited NEPALGUNJ BRANCH Nepalgunj Municipality-16, Dhamboji, Banke Phone: 081-415071/415324
Email: nepalgunj@mahalaxmibank.com.np
Komal Bista
146 IME Life Insurance Nepalgunj Branch Nepalgunj Phone: 081-521636
147 Union Life Insurance Company Limited Nepalgunj Branch Nepalgunj Phone: 081-527875
Email: nepalgunj@unionlife.com.np
Uttam Dhakal
148 Life Insurance Corporation Nepal (LICN) Nepalgunj Branch Dhombajehee-7 Phone: 081-526047/ 9802527870
Email: B004@licnepal.com.np
Mr. Umesh Upreti
149 Everest insurance Company Limited (EIC) Nepalgunj Branch Nepalgunj-1,Surkhet Road Banke Phone: 081-524117, 9858036536 081-524117
Email: eicnpj@eic.com.np
Mr. Sanjay Gautam
150 Kumari Bank Limited (KBL) Nepalgunj Branch Dhambhoji chowk, Nepalgunj-1, Banke Phone: 081-528062/ 63
Email: nepalgunj@kumaribank.com
Mr. Ram Mani Adhikari
151 Civil Bank Limited (CBL) Nepalgunj Branch Nepalgunj-02,Surkhetroad Phone: 081-525578; 525579
Email: upendra.dahal@civilbank.com.np
Upendra Dahal
152 Jyoti Life Insurance Company Limited Nepalgunj Branch Puspalal Chowk, Nepalgunj Phone: 9802303476
Email: bishal.gahatraj@jyotilife.com
Mr. Bishal Gahatraj (BM)
153 Mega Bank Nepal Limited (MEGA) Nepalgunj Branch Nepalgunj Sub-Metropolitian City - 01 Surkhet Road, Nepalgunj, Banke Phone: 081-527542/43, 527018
154 Reliable Nepal Life Insurance Limited Nepalgunj Branch Nepalgunj Phone: +977-081-551072
155 Surya life Insurance Company Limited (SLICL) Nepalgunj Branch Dhambojee Chowk, Banke Phone: 081-528322
Email: nepalgunj@suryalifegmail.com
Deepa Kumari Binadi
156 United Finance Limited (UFL) NEPALGUNJ BRANCH Dhamboji, Surkhet Road, Nepalgunj Phone: 081-521081
Email: nepalgunj@ufl.com.np
157 Siddhartha Bank Limited (SBL) NEPALGUNJ BRANCH Ward No.1, Nepalgunj Municipality Banke, Nepal Phone: 081-527933/527934
Email: sblnpj@sbl.com.np
Megh Nath Dhakal
158 Shine Resunga Development Bank Limited (SHINE) Nepalgunj Branch Nepalgunj, Banke Phone: 081-415027
Email: nepalgunjbranch@srdb.com.np
Bashu Dev Pant
159 Citizens Bank International Limited (CZBIL) NEPALGUNJ BRANCH Dhambouji Chowk, Nepalgunj-2 Banke Phone: 977-081-527471/72/73, 9858423564 81-527474
Email: govinda.pant@ctznbank.com, nepaljung@ctznbank.com
Govinda Dev Pant
160 Prabhu Life Insurance Limited Nepalgunj Branch Nepalgunj, Banke Phone: 081-415245
Email: deepakkumar@prabhulife.com
Deepak Kumar Gupta
161 NCC Bank Limited (NCCB) Nepalgunj Branch Dhamboji Chowk, Nepalgunj Phone: 081-415231/36
Email: raj.kumar.pyakurel@nccbank.com.np
Mr. Raj Kumar Pyakurel
162 General Insurance Company Nepal NEPALGUNJ BRANCH Nepalgunj, Dhamboji Phone: 081-415109
Email: npj@generalinsurance.com.np
Ravindra Shahi (9843617070)
163 Shikhar Insurance Company Limited (SICL) Nepalgunj Branch Nepalgunj, Banke Phone: 081-527464
Mr. Ganesh Prasad Joshi
164 Standard Chartered Bank Nepal Limited (SCB) Nepalgunj Branch Branch-Nepalgunj, Banke Branch Surkhet Road, Ward No 13, Nepalgunj Banke, Nepal Phone: 977-81-525514, 520022
Mr. Harmesh Soni
165 Sanima Bank Limited (SANIMA) NEPALGUNJ BRANCH Surkhet Road, Nepalgunj-16, Banke Phone: 00977-81-415057/415196
Email: nepalgunj@sanimabank.com
Mausam K.C.
166 Nepal life insurance Company Ltd. Nepalgunj Branch Surkhet Road, Nepalgunj-13, Banke , Nepal Phone: 081-525683, 081-526685
Email: nepalgunj@nepallife.com.np
Mr. Binod Kumar Khadka
167 The Oriental Insurance Company Limited Nepalgunj Branch House No. 450, New Road Nepalgunj, Nepal Phone: 081-520832
Email: nepalganj@orientalinsurance.com.np
Mr. P.Ashokan
168 Uniqe Nepal Laghubitta (Buddhajyoti Laghubitta) Nepalgunj Branch Nepalgunj- 10 Bhrikutinagar, Banke Phone: 081-521593, 9801222744
Email: nepalgunj04@unlbsl.com.np
Netra Bahadur Bhandari
169 Prabhu Insurance Company Limited (PRIN) Nepalgunj Branch Dhamboji, Nepalgunj Phone: 081-551519
Email: nepalgunj@prabhuinsurance.com
Mr. Shyam Bhakta Malla
170 Bank of Kathmandu Limited (BOKL) Nepalgunj Branch Nepalgunj, Dhamboji Chowk, Banke Phone: 081-523185/ 523484
Email: dilli.khanal@bok.com.np
Mr. Dilli Raj Khanal
171 Everest Bank Limited (EBL) Nepalgunj Branch Nepalganj -2, Banke Phone: 081-525804/05
Email: ebl_npj@ebl.com.np, nirmal.khanal@ebl.com.np
Nirmal Khanal
172 Nepal Bangladesh Bank Limited (NBB) NEPALGUNJ Branch Nepalgunj Sub Metropolitian City-11, Banke Phone: 081-415135
Keshab Gautam
173 Nepal Investment Bank Limited (NIBL) NEPALGUNJ BRANCH Dhamboji, Nepalgunj Phone: (081) 525978,525682 Fax: (081) 521664
Email: customerservicenp@nibl.com.np
Krishna Raj Joshi
174 Lumbini General Insurance Company Limited (LGIL) Nepalgunj Branch Surkhet Road, Nepalgunj Phone: 081-526322
175 United insurance Company Limited (UIC) Nepalgunj Branch Surkhet Road, Nepalgunj Phone: 081-521818
Email: nepalgunj@unitedinsurance.com.np
176 Shangri-la Development Bank Limited (SADBL) Nepalgunj Branch Dhamboji Chowk, Nepalgunj, Banke Phone: 081-411246 / 081-411057
Mr. Jeeban Kumar D.C
177 Reliance Life Insurance Limited Nepalgunj Branch Nepalgunj Phone: 9801237014
Krishna Bahadur Hamal
178 Kamana Sewa Bikash Bank Ltd. Nepalgunj Branch Nepalgunj -1, Banke Phone: 081-527009 +977-081-527644, 9858028909
Email: renu.vaishya@kamanasewabank.com
RENU KUMARI VAISHYA
179 Asian life Insurance Company Limited (ALICL) Nepalgunj Branch Nepalgunj-16, Surkhet Road,Banke Phone: 081-415160 ; 081-415160
Mr. Tilak Bahadur K.C.
180 Best Finance Company Limited NEPALGUNJ BRANCH Nepalgunj 2, Banke Phone: 081-411192/411137/4111272
Email: nepalgunj@bestfinance.com.np
Krishna Shrestha
181 Siddhartha Insurance Company Limited (SIL) Nepalgunj Branch Nepalgunj, Banke Phone: 081-411156
Email: silnpj@siddahrthainsurance.com
Mr. Nawaraj Parajuli
182 Century Commercial Bank Limited (CCBL) Nepalgunj Branch Karkando, Nepalgunj-18, Banke (Around 150 meter south from Karkando Chowk) Phone: 081-530083/84 Fax: 081-530085
Prakash Gautam
183 Prabhu Bank Limited (PRVU) Nepalgunj Branch Surkhet Road, Nepalgunj Phone: 081-411043/39 081-411314
Sangam Pant
184 Garima Bikas Bank Limited (GBBL) Nepalgunj Branch Nepalgunj-12, Banke Phone: 081-415215
Email: nepalgunj@garimabank.com.np
Mr.Hark Bahadur Dhami
185 Himalayan general insurance (HGI) Nepalgunj Branch Nepalgunj Phone: 081-411150
Email: nepalgunj@hgi.com.np
Anju Sigdel
186 Goodwill Finance Limited (GFCL) Nepalgunj Branch Surkhet Road Banke, Nepalgunj Phone: 081-528056, 9849676510/9858024056
Email: nepalgunj@goodwill.net.np
Subesh Shrestha
187 IME General Insurance Company Limited (IGI) Nepalgunj Branch Dhamboji Chowk, Nepalgunj, Banke Phone: 081-525711
Email: nepalgunj@iginepal.com
Naresh Gautam
188 Mahalaxmi Life Insurance Limited Nepalgunj Branch Nepalgunj, Banke Email: nepalgunj@mahalaxmxilife.com.np
Tikaram Bogati
189 Machhapuchchhre Bank Limited (MBL) Nepalgunj Branch Karkando, Nepalgunj Sub-Metropolitan City-18, Banke Phone: +977-081-528004/528005
Email: suwash.subedi@mbl.com.np
Mr. Suwash Subedi
190 Gurkhas Finance Limited Nepalgunj Branch Dhamboji,Surkhet Road, Nepalgunj Phone: 081-411007, 411004
Email: nepalgunj@gurkhasfinance.com.np
Giridhar Shahi
191 NIC ASIA Bank Limited (NICA) Nepalgunj Branch Surkhet Road, Nepalgunj -16 Phone: +977-081-415218/ 415223/ 415204/ 415254/9858024020
Email: ashok.timilsena@nicasiabank.com
Ashok Kumar Timilsena
192 Rastriya Banijya Bank Limited (RBBL) Nepalgunj Branch (413) Nepalganj -11, Banke (81) Phone: 520309; 520504
Email: nepalgunj@rbb.com.np
193 NECO Insurance Company Limited (NIL) Nepalgunj Branch (Province 5) Surkhet Road, Nepalgunj, Banke Phone: 081-411166
Email: nepalgunj@neco.com.np
Mr. Bharat Bahadur Rawal
194 National life insurance Company Limited (NLICL) Nepalgunj Office Aadarsha Nagar, W# 13, Nepalgunj, Banke Phone: +977-081-520955/528052, 9858024492
Email: nepalgunj@nationallife.com.np
Dip Narayan Khanal
195 American Life Insurance Company Limited (MetLife) Nepalgunj Office Puspalal Chowk, Ward No 3, Surkhet Road, Nepalgunj Phone: +977-81-411015
196 Gurans life Insurance Company Limited (GLICL) Nepalgunj Region Nepalgunj, Banke Phone: 081-590502-9801325932
Email: nepalgunj@guranslife.com
Mohan Lal Kawar
197 NLG Insurance Company Limited (NLG) Nepalgunj Regional Office Surkhet Road, Ward no. 13, Banke Phone: 081-526163
Email: nepalgunj@nlgi.com.np
Sunil Shrestha (9858420181)
198 Muktinath Bikas Bank Ltd. Nepalgunj Small and Micro Banking Desk Nepalganj Sub-Metropolitan City-1, Banke Phone: 081-522283
Email: smb.nepalgunj@muktinathbank.com.np
199 Sanima Life Insurance Nepalgunj-2 Branch Nepalgunj-2, Banke (opposite of Rastriya Banijya Bank) Phone: 081-411061
200 Global IME Bank Limited (GBIME) Nepalgunjn Branch Nepalgunj-2, Dhamboji Phone: +977 81 411085,411086,411087
Mr. Lokendra Bhandari
201 Siddhartha Bank Limited (SBL) NEWROAD NEPALGUNJ BRANCH Ward No: 4, Newroad, Nepalgunj Sub-Metropolitan City, Banke, Nepal Phone: 081 - 520431
Email: sblnng@sbl.com.np
Manoj Kumar Tiwari
202 Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited NTV Branch Kohalpur Municipality, Banke
203 Uniqe Nepal Laghubitta (Buddhajyoti Laghubitta) Phattepur Branch Raptisonari – 6 Joraigaun, Banke Phone: 9801222749
Email: phattepur32@unlbsl.com.np
Ram Gopal Tharu
204 Nirdhan Utthan Bank Limited (NUBL) Phattepur Branch, Banke Phattepur, Rapti Sonari Rural Municipality-6, Banke District, Province 5 Phone: 081-694926
Kalak Raj Ban (9867208408)
205 Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Pipari Branch Pipari-10, Kohalpur Municipality Phone: 9801317573
Email: pipari@mirmirebank.com.np
Purna Bahadur Khadka
206 NIC ASIA Bank Limited (NICA) Piprahawa Chowk Branch Janaki Rural Municipality, Ward No. 6, Piprahawa Chowk, Banke Phone: 018-403007/081-403079/9847944984
Email: baldev.dhital@nicasiabank.com
Mr. Baldev Dhital
207 Nirdhan Utthan Bank Limited (NUBL) Praspur Branch, Banke Paraspur, Nepalganj Sub-Metropolitian City-10, Banke District, Province 5 Phone: 081-521562
Top Bahadur Raskoti (9857061110)
208 Agricultural Development Bank Limited (ADBL) Province Office Nepalgunj Nepalganj -12, Dhamboji Nepalgunj Phone: 081-415273
209 Citizens Bank International Limited (CZBIL) Province Office, Province 5 (Nepalgunj) Dhambouji Chowk, Nepalgunj-02 Phone: 081-527471/2/3, 9857011646
Email: sanjay.pun@ctznbank.com, nepalgunj@ctznbank.com
210 Agricultural Development Bank Limited (ADBL) Province Training Centre, Pipari Kohalpur -9, Banke, Province Training Center Phone: 081-540181
211 Uniqe Nepal Laghubitta (Buddhajyoti Laghubitta) Puraina Branch Nepalgunj – 6 Phultekra, Banke Phone: 9801222748
Email: puraina30@unlbsl.com.np
Indra Bahadur Chaudhary
212 Global IME Bank Limited (GBIME) Puspalal Chowk, Nepalgunj Branch Pushpalal Chowk, Nepalgunj Phone: +977 081-526392, 081-526395
Dipika Bhattarai Koirala
213 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Rajhena Branch Banke Phone: 081-541984
Email: rajhena@swbbl.com.np
214 Shangri-la Development Bank Limited (SADBL) Ranja Branch Ranja Airport, Nepalgunj-26, Banke Phone: 081-565377
Ms. Tulsi Oli Samant
215 Uniqe Nepal Laghubitta (Buddhajyoti Laghubitta) Ranjha Branch Nepalgunj – 20 Ranjha, Banke Phone: 081-565392, 9801222745
Email: ranjha05@unlbsl.com.np
Man Bahadur Chaudhary
216 Nirdhan Utthan Bank Limited (NUBL) Ranjha Branch, Banke Ranjha, Nepalganj Sub-Metropolitian City-19, Banke District, Province 5 Phone: 081-565317
Khem Kumari Bhandari (9848027151)
217 Himalayan Bank Limited (HBL) Raptisonari Branch Shamsherganj, Banke Phone: 977-081-400089/400091
218 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha ltd Raptisonari Branch Sidhanwa, Banke , Rapti Sonari Rural Municipality Phone: 9816585335
219 Nirdhan Utthan Bank Limited (NUBL) Regional Office Kohalpur Kohalpur, Banke, Province 5 Phone: 081-541798/99
Jitaram Gautam (9857062537)
220 Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Rimjhim Branch Khajura Rural Municipality, Banke
221 Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Samjhana Branch Baijanath Rural Municipality, Banke
222 NIC ASIA Bank Limited (NICA) Samjhana Chowk Branch Baijanath Rural Municipality, Ward No. 5, Samjhana Chowk, Banke Phone: 081-413096/413026/9848264958
Email: dipesh.sharma@nicasiabank.com
Mr. Dipesh Sharma
223 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd Samjhanabazzar Branch Banke Phone: 9845777907
Arpan Shrestha
224 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd Samjhanachowk Banke, Baijanath Ga.Pa. -06 Phone: 9848249129
Email: samjhanachowk@nicasialaghubitta.com
Tilak Bhattarai
225 Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Samsergunj Branch Rapti Sonari Rural Municipality, Banke
226 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha ltd Samsergunj Branch Hawaldarpur, Banke , Kohalpur Municipality Phone: 9802788611
227 Janautthan Samudayik Microfinance Dev. Bank Limited (JSLBB) Samsergunj Branch Samsergunj, Banke Phone: 9801348017
Email: samsergunj@jucbank.com.np
Bal Kumari Tharu
228 Jyoti Bikash Bank Limited (JBBL) Shamshergunj Branch Raptisonari -08, Shamshergunj Banke Phone: 081-400073
Email: prakash.gc@jbbl.com.np shamshergunj@jbbl.com.np
Prakash GC
229 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd Shamshergunj Branch Banke,Raptisunari-8 Phone: 2147483647
Email: Shamshergunj@nicasialaghubitta.com
Bipin Bhadel
230 Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (LLBS) Sitapur Branch Sitapur- 03, Banke Mr. Lalijan Aidi
231 IME Life Insurance State Office Kohalpur Kohalpur Phone: 081-541589
232 NADEP Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Sub Branch Office : Khajura, Baanke Khajura, Baanke Phone: 081-560370, 9845097782
Email: nadepkhajura@gmail.com
Ajay Kumar Gupta
233 NADEP Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Sub Branch Office : Pipari, Baanke Pipari, Baanke Phone: 081-414084, 9844150976
Email: nadeppipari@gmail.com
Diplal Ray Yadav
234 Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited SUB BRANCH OFFICE: BAGESWARI Bageswari-5,Banke Email: bageswari@nerude.org.np
Mr. Ranoj Tiwari (Office Incharge)
235 Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited SUB BRANCH OFFICE: BANKATUWA Bankatuwa-9,Banke Email: bankatuwa@nerude.org.np
Mr. Rajkumar Mahatara (Office Incharge)
236 Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited SUB BRANCH OFFICE: KAMDI Haminiya-5,Banke Email: kamdi@nerude.org.np
Mr.Man Bdr. Khatri (Office Incharge)
237 Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited SUB BRANCH OFFICE:SAMSHERGANJ Samsherganj-6,Banke Email: samsherganj@nerude.org.np
Mr. Karanjeet Sah (Office Incharge)
238 Shangri-la Development Bank Limited (SADBL) Tribhuvanchowk Branch Tribhuvanchowk, Nepalgunj-10, Banke Phone: 081-533012
Mr. Parbat Devkota
239 Rastriya Banijya Bank Limited (RBBL) Tribhuvanchowk Branch (427) Nepalganj -8, Banke (81) Phone: 526956
Email: tribhuwanchowk@rbb.com.np
240 NIC ASIA Bank Limited (NICA) Tribhuwan Chowk Branch Nepalgunj Sub-Metropolitian, Ward No. 8, Tribhuwanchowk, Banke Phone: 081-522876, 081-526596/9841020646/985802064
Email: binod.jaishi@nicasiabank.com
Mr. Binod Prasad Jaishi
241 Nirdhan Utthan Bank Limited (NUBL) Udaypur Branch, Banke Udaypur, Nepalganj Sub-Metropolitian City-10, Banke District, Province 5 Phone: 081-526941
Ram Ugrah Chaudhary (9806995378)
242 Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited (CBBL) कोहलपुर क शाखा (Kohalpur A Branch) बगिया स्कूल नजिक ,कोहलपुर-९, बाँके Phone: ०८१-५४१६३७
कृष्ण बहादुर थापा
243 Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited (CBBL) कोहलपुर ख शाखा (Kohalpur B Branch) बगिया स्कूल नजिक ,कोहलपुर-९, बाँके Phone: ०८१-५४१३३७
तपेन्द्र बहादुर साउँद
244 Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited (CBBL) बागेश्वरी शाखा (Bageshowari Branch ) बगेश्वोरी, खजुरा खुर्दा-३, बाके Phone: ०८१-५६०१०९
गुरु प्रसाद खनाल