Total Views:965 Download Print

ने.बै.लि सुलभ आवास कर्जा

ने.बै.लि सुलभ आवास कर्जा is published by Nepal Bank Limited (NBL) published on Official Page on 2076-9-2

ने.बै.लि सुलभ आवास कर्जा

ने.बै.लि सुलभ आवास कर्जा

१) घर निर्माण र खरिद र मर्मत-सम्भार र जिर्णोद्धार र थप निर्माण प्रयोजनका लागि कर्जा उपलव्ध हुने।

२) अन्य बैंकको घर कर्जासमेत स्वप गर्न सकिने।

३) न्यूनतम रु ५ लाखदेखि अधिकतम रु १ करोड ५० लाखसम्म कर्जा उपलव्ध हुने।

४) ५ देखि २० वर्ष अवधिसम्मका लागि कर्जा उपलव्ध हुने।

५) नि:शुल्क ATM/ABBS/Internet बैंकिङ्ग सेवा उपलव्ध हुने।View More by Nepal Bank Limited (NBL)