Total Views:956 Download Print

कामना सेवा स्वर्णिम सुरक्षित प्रिमियम बचत खाता - "१ को खाता ४ को बीमा, ५ मा ३४ को सीमा"

कामना सेवा स्वर्णिम सुरक्षित प्रिमियम बचत खाता - "१ को खाता ४ को बीमा, ५ मा ३४ को सीमा" is published by Kamana Sewa Bikas Bank published on https://www.financialnotices.com/kamana-sewa-bikas on 2076-7-21

कामना सेवा स्वर्णिम सुरक्षित प्रिमियम बचत खाता -

कामना सेवा स्वर्णिम सुरक्षित प्रिमियम बचत खाता - "१ को खाता ४ को बीमा, ५ मा ३४ को सीमा"

न्यूनतम मौज्दात रू. ५००० मा अधिकतम रू. ३४ लाखसम्मको बीमा सुविधा, र बचत खातामा अधिकतम ७% ब्याजदर

१. दम्पति तथा २ बच्चाको अधिकतम रू. २८ लाखको आकस्मिक दुर्घटना बीमा तथा शारीरिक अशक्तता समावेश

२. दम्पति तथा २ बच्चालाई १७ घातक रोगहरूको अधिकतम रू. ५ लाखको बीमा समावेश

३. दम्पति तथा २ बच्चालाई औषधि-उपचार बीमा अधिकतम १ लाख समावेश (अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने खण्डमा)

थप जानकारीका लागि नजिकैको कामना सेवा विकास बैंकको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला ।View More by Kamana Sewa Bikas Bank