• NABIL Bank Ads
  • Paid Internship

Download Print

RBBL USSD Mobile Banking

RBBL USSD Mobile Banking

यो सेवाका लागि ग्राहक माहनुभावहरुकोः

१. रा. बा. बैंकमा खाता भएको हुनुपर्ने ।
२. जुनसुकै ठाउँबाट पनि विना ईन्टरनेट कारोवार गर्न सकिने ।
३. वार्षिक रु ५० मात्र रजिष्ट्रेशन शुल्क लाग्ने ।
४. बिश्वासिलो र सुरक्षीत रुपमा कारोवार गर्न सकिने ।
५. सुरुमा बैंकमा गई एकपटक रजिष्टर गर्नुपर्ने ।
६. साधारण मोबाइल सेटबाट समेत कारोवार गर्न मिल्ने ।

*२०७८ चैत्र मसान्त सम्म दर्ता शुल्क निःशुल्क ।
हाल NTC का ग्राहकलाई मात्र यो सुविधा उपलब्ध छ ।


Published by RBB on 2079-10-6View More by RBB

  • Siddhartha Bank
  • Shangrila
  • Everest Bank Limited (EBL)