Download Print

  RBBL USSD Mobile Banking

  RBBL USSD Mobile Banking

  यो सेवाका लागि ग्राहक माहनुभावहरुकोः

  १. रा. बा. बैंकमा खाता भएको हुनुपर्ने ।
  २. जुनसुकै ठाउँबाट पनि विना ईन्टरनेट कारोवार गर्न सकिने ।
  ३. वार्षिक रु ५० मात्र रजिष्ट्रेशन शुल्क लाग्ने ।
  ४. बिश्वासिलो र सुरक्षीत रुपमा कारोवार गर्न सकिने ।
  ५. सुरुमा बैंकमा गई एकपटक रजिष्टर गर्नुपर्ने ।
  ६. साधारण मोबाइल सेटबाट समेत कारोवार गर्न मिल्ने ।

  *२०७८ चैत्र मसान्त सम्म दर्ता शुल्क निःशुल्क ।
  हाल NTC का ग्राहकलाई मात्र यो सुविधा उपलब्ध छ ।


  Published by RBB on 2079-10-6  View More by RBB

  • RBBL Ad